سرپرست : مهدی کریمی

رشته سازه های ماکارونی از گرایش های قدیمی و پرطرفدار پژوهشی می باشد که هر ساله مسابقات آن در سطح دانشجویی و دانش آموزی برگزار می شود. این رشته تلفیقی از علوم ریاضی، فیزیک، هندسه می باشد و با هدف آشنایی دانش آموزان با رشته عمران در سه لیگ سازه سبک، سازه سنگین و سازه فشاری برگزار خواهد شد. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :