خانه|ششمین دوره

ششمین دوره

1395/8/10 زمان بندی

ششمین دوره مسابقات سلام کاپ 28 و 29 بهمن ماه 1395 برگزار می گردد.

جهت مشاهده آیین نامه مسابقات به بخش رشته ها در صفحه اصلی سایت مراجعه کنید