سرپرست : .

رشته آی تی از دوبخش تورنمنت برنامه نویسی و شبیه سازی دو بعدی فوتبال تشکیل شده است. در این رشته تیم ها با توجه به قوانین هر لیگ به رقابت خواهند پرداخت و به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد.

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :