سرپرست : محمد رضا ریاحی

دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان، اعم از مقالات دست سازه ها، ابتکارات و اختراعات دانش آموزان که در گرایش های خود مورد تحقیق، پژوهش و ساخت قرار گرفته اند.

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :