سرپرست : محمد جواد رحمانی ، موحد بینات

رشته رباتیک از 6 لیگ امدادگر الف، امدادگر ب، فوتبالیست سنگین وزن، کو اسپیس، مسیریاب و جنگجو تشکیل شده است.در لیگ های امدادگر الف، امدادگر ب، فوتبالیست سنگین وزن و کو اسپیس قوانین مسابقات منطبق بر قوانین مسابقات جهانی می باشد. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :