رشته آی تی از دوبخش تورنمنت برنامه نویسی و شبیه سازی دو بعدی فوتبال تشکیل شده است. در این رشته تیم ها با توجه به قوانین هر لیگ به رقابت خواهند پرداخت و به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد.

رشته سازه های ماکارونی از گرایش های قدیمی و پرطرفدار پژوهشی می باشد که هر ساله مسابقات آن در سطح دانشجویی و دانش آموزی برگزار می شود. این رشته تلفیقی از علوم ریاضی، فیزیک، هندسه می باشد و با هدف آشنایی دانش آموزان با رشته عمران در سه لیگ سازه سبک، سازه سنگین و سازه فشاری برگزار خواهد شد. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

رشته هوافضا از 3 لیگ مختلف تشکیل شده است. لیگ های راکت آبی، گلایدر دست پرتاب و هاورکرافت که با هدف آشنایی دانش آموزان با علم فضا برگزار می شود. دست سازه های تیم های شرکت کنند در هر لیگ با توجه به قوانین مربوطه به رقابت می پردازند. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس چهارمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

لیگ ماشین های شیمیایی رشته ای است که در آن دانش آموزان به ساخت ماشین هایی که با سوخت شیمیایی حرکت می کنند. می پردازند.

رشته رباتیک از 6 لیگ امدادگر الف، امدادگر ب، فوتبالیست سنگین وزن، کو اسپیس، مسیریاب و جنگجو تشکیل شده است.در لیگ های امدادگر الف، امدادگر ب، فوتبالیست سنگین وزن و کو اسپیس قوانین مسابقات منطبق بر قوانین مسابقات جهانی می باشد. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس پنجمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان، اعم از مقالات دست سازه ها، ابتکارات و اختراعات دانش آموزان که در گرایش های خود مورد تحقیق، پژوهش و ساخت قرار گرفته اند.